1403/03/31
سمیه نعمتی

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302419

مشخصات پژوهش

عنوان
Numerical solution of Volterra–Fredholm integral equations using Legendre collocation method
نوع پژوهش
JournalPaper
کلیدواژه‌ها
Volterra–Fredholm integral equations; Shifted Legendre polynomials; Gauss–Legendre nodes; Matrix equation
سال
2015
مجله JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
شناسه DOI
پژوهشگران Somayeh Nemati

چکیده

A numerical method for solving the Volterra–Fredholm integral equations is presented. The method is based upon shifted Legendre polynomials approximation. The properties of shifted Legendre polynomials are first presented. These properties together with the shifted Gauss–Legendre nodes are then utilized to reduce the Volterra–Fredholm integral equations to the solution of a matrix equation. An estimation of the error is given. Illustrative examples are included to demonstrate the validity and applicability of the technique.