18 خرداد 1402
سميه نعمتي

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 01135302419
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان Numerical solution of Volterra–Fredholm integral equations using Legendre collocation method
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Volterra–Fredholm integral equations; Shifted Legendre polynomials; Gauss–Legendre nodes; Matrix equation
مجله JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
شناسه DOI 10.1016/j.cam.2014.09.030
پژوهشگران سمیه نعمتی (نفر اول)

چکیده

A numerical method for solving the Volterra–Fredholm integral equations is presented. The method is based upon shifted Legendre polynomials approximation. The properties of shifted Legendre polynomials are first presented. These properties together with the shifted Gauss–Legendre nodes are then utilized to reduce the Volterra–Fredholm integral equations to the solution of a matrix equation. An estimation of the error is given. Illustrative examples are included to demonstrate the validity and applicability of the technique.