1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مبانی اقتصاد محیط زیست و رشد اقتصادی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اقتصاد محیط زیست،رشد اقتصادی،توسعه پایدار، جنگل، آلودگی.
سال 1397
پژوهشگران مروارید حدیدی ، شهریار زروکی ، حامد آقاجانی

چکیده

با توجه به رشد فزاینده جمعیت انسانی و فرارسیدن عصر فرا صنعتی که جوامع بشری را از یک سو با محدودیت منابع جنگلی و از سوی دیگر با آلودگی محیط زیست دست به گریبان کرده است، نقش و جایگاه منابع طبیعی غیر قابل جایگزین بنظر می رسد. اقتصاد محیط زیست را اثرفعالیت اقتصادی برروی محیط زیست و تاثیر محیط زیست برروی فعالیت اقتصادی و رفاه انسان تعریف می کنند. قلمرو پژوهش حاضراز نوع بررسی و پژوهش کتابخانه ای و تحلیل داده های استخراج شده است که با استفاده از منابع اطاعاتی معتبر از جمله بانک جهانی و مقالات و کتاب های معتبر در این بخش گردآوری شده است. نتایج نشان داد با توجه مساحت کشور ایران، که بیشتر از کشورهای توسعه یافته (انگلستان، امریکا) است، سطح جنگل ها و نوع مدیریت، ضعیف تر از این کشورها است و علاوه بر آن میزان انتشار دی اکسید کربن در ایران سه برابر این کشورها می باشد. همچنین نتایج نشان داد که می توان با استفاده از علم اقتصاد، منابع طبیعی با ارزش را ارزیابی و ارزشگذاری کرد و در راستای آن نیز با رعایت اصل توسعه پایدار، جایگاه آنها مشخص شود تا نسل های آینده نیز از مواهب الهی بهره لازم را ببرند.