1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
ریاضیات یک در اقتصاد، مدیریت و حسابداری (به همراه بخش ویژه برای دانشجویان با دیپلم علوم انسانی و علوم تجربی)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ریاضیات یک در اقتصاد، مدیریت و حسابداری (به همراه بخش ویژه برای دانشجویان با دیپلم علوم انسانی و علوم تجربی)
سال 1396
پژوهشگران شهریار زروکی

چکیده

ریاضیات یک در اقتصاد، مدیریت و حسابداری (به همراه بخش ویژه برای دانشجویان با دیپلم علوم انسانی و علوم تجربی)