1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تورم بر تغییرپذیری قیمت نسبی در ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1394
پژوهشگران شهریار زروکی

چکیده

ثبت نشده‌است!