1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اثر توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی: مطالعه ای درون استانی در اقتصاد ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
پژوهشگران شهریار زروکی

چکیده

ثبت نشده‌است!