1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
ررسی تاثیر مخارج اجتماعی دولت بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
پژوهشگران شهریار زروکی

چکیده

ثبت نشده‌است!