1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل نظریه ی صادرات منجر به رشد در اقتصاد ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1390
مجله فصلنامه نامه مفيد
شناسه DOI
پژوهشگران شهریار زروکی

چکیده

ثبت نشده‌است!