1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تحصیلات بر درآمد شاغلین شهری و روستایی در استان مازندران
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
پژوهشگران شهریار زروکی

چکیده

ثبت نشده‌است!