1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش تورم گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه اقتصادی ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رفاه اقتصادی، تورم، گروه‌های کالایی، شاخص ترکیبی رفاه، ایران
سال 1403
مجله پژوهشنامه اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران شهریار زروکی ، سحر نصرنژاد نشلی ، نیلوفر گرگانی فیروزجاه

چکیده

در هر جامعه­ ای توجه دولتمردان، سیاست­گذاران و محققان به کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه اقتصادی امری ضرروی است. با توجه به اینکه بیش­تر سیاست ­های اقتصادی دولت با تاثیر بر قیمت­ های نسبی و تغییر آن همراه است و چنین تغییراتی بر رفاه اثرگذار است بنابراین تحلیل اثرات رفاهی ناشی از تغییر قیمت در گروه­ های مختلف کالایی ضروری به نظر می­ رسد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تورم گروه­ های مختلف کالایی بر رفاه اقتصادی ایران در بازه زمانی 1351 الی 1400 می‌باشد. بدین منظور در این پژوهش از روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی استفاده شده و برای محاسبه رفاه، شاخص ترکیبی رفاه به کار گرفته شده است. روند حرکتی شاخص محاسباتی گویای ‌آن ‌است که در دوره مورد بررسی رفاه اقتصادی دارای نوسان بوده و پس از ثبت بالاترین رقم در سال 1354، به کمینه خود در سال 1369 رسیده است. از نتایج بلندمدت برآورد الگوی پژوهش به چهار نکته مهم می توان اشاره کرد: نخست تورم کل و تورم گروه­ های مختلف­ کالاهایی بر روی رفاه اقتصادی اثر نا مطلوب داشته است. دوم، در بین گروه ­های مختلف کالایی، تورم گروه مسکن، سوخت و روشنایی بیشترین اثر نامطلوب بر رفاه اقتصادی را به همراه آورده اند. سوم، با توجه به اینکه سهم و وزن گروه خوراکی­ ها، آشامیدنی­ها و دخانیات در سبد مصرفی خانوارها نسبت به سایر گروه­ های کالایی بزرگتر است، ولی اندازه اثرگذاری تورم ا ین گروه از کالاها بر رفاه در رتبه چهارم قرار دارد. چهارم، افزایش در تورم گروه بهداشت و درمان کمترین اثر نامطلوب را بر رفاه اقتصادی به خود اختصاص داده است. همچنین درآمد سرانه و رشد اقتصادی اثر مطلوبی بر رفاه دارند. پیرو نتایج حاصله، توصیه می شود: دولت جهت بهبود رفاه، باید راهکارهایی نظیر اتخاذ تدابیر مناسب در راستای انضباط پولی و ممانعت از افزایش غیرمنطقی متغیرهای پولی متناسب با هدف‌گذاری تورمی را جهت کنترل تورم در پیش گیرد.