1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت در گروه دبیران (هیات تحریریه) نشریه
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
عضویت در گروه دبیران (هیات تحریریه) نشریه
سال 1401
پژوهشگران شهریار زروکی

چکیده

عضویت در گروه دبیران (هیات تحریریه) نشریه