1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشگر برتر دانشگاهی
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
پژوهشگر، برتر، دانشگاه مازندران.
سال 1401
پژوهشگران شهریار زروکی

چکیده

پژوهشگر برتر دانشگاهی