1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه: اقتصاد دریا محور، رویکردها و فرصت ها
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
توسعه، اقتصاد دریامحور
سال 1400
پژوهشگران شهریار زروکی

چکیده

توسعه: اقتصاد دریا محور، رویکردها و فرصت ها