1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات درس

عنوان اقتصاد منابع طبیعی
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات