1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
چالش های حقوقی برداشت غیر مجاز وجه در فضای مجازی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
برداشت غیرمجاز، وجه، فضای مجازی
سال 1402
پژوهشگران محمود وظیفه شناس(دانشجو)، سید حسن حسینی مقدم(استاد مشاور)، حمید ابهری(استاد راهنما)

چکیده

چالش های حقوقی برداشت غیر مجاز وجه در فضای مجازی