1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
مسئولیت مدنی ناشی از برهم خوردن نامزدی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نامزدی، برهم خوردن
سال 1402
پژوهشگران سپیده فغانپور عزیزی(دانشجو)، سید حسن حسینی مقدم(استاد مشاور)، حمید ابهری(استاد راهنما)

چکیده

مسئولیت مدنی ناشی از برهم خوردن نامزدی