1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
کارکرد اخد به شفعه در معاملات معوض کنونی حقوق ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شفعه، معاملات معوض
سال 1402
پژوهشگران عادله شکاری زاده(دانشجو)، محمد فرزانگان(استاد مشاور)، سید حسن حسینی مقدم(استاد راهنما)

چکیده

کارکرد اخد به شفعه در معاملات معوض کنونی حقوق ایران