1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
آثار تخلف مستاجر در استفاده از عین مستاجره در اجاره املاک
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عقد، اجاره، عین مستاجره
سال 1401
پژوهشگران عاطفه موسوی کانی(دانشجو)، حمید ابهری(استاد مشاور)، سید حسن حسینی مقدم(استاد راهنما)

چکیده

آثار تخلف مستاجر در استفاده از عین مستاجره در اجاره املاک