1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
مسئولیت مدنی دستگاه های اجرایی در جبران خسارت وارده بر محیط زیست و اشخاص ناشی از عدم مدیریت سیلاب
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مسئولیت مدنی، محیط زیست، خسارت، سیلاب
سال 1401
پژوهشگران علی جهاندیده(دانشجو)، شیما عرب اسدی(استاد مشاور)، سید حسن حسینی مقدم(استاد راهنما)

چکیده

مسئولیت مدنی، محیط زیست، خسارت، سیلاب