1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیر اجرایی پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
مدیر اجرایی پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران
سال 1399
پژوهشگران جواد تقی زاده ، حمید ابهری ، سید حسن حسینی مقدم ، احسان نعمتی

چکیده

مدیر اجرایی پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران