1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه شرکت های تجاری با تاکید برلایحه جدید تجارت در حقوق ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تجزیه کلی، تجزیه جزیی، شرکت تجاری، لایحه تجارت.
سال 1400
پژوهشگران محمد فرزانگان ، سید حسن حسینی مقدم

چکیده

تجزیه شرکت تجاری به ساز و کاری گفته می شود که دارایی یک شرکت تجاری به یک یا چند شرکت تجاری تاسیس یافته یا تازه تاسیس دیگر با حفظ شخصیت حقوقی یا بدون آن انتقال می یابد. هر اندازه که تجزیه شرکت های تجاری در کشور های پیشرفته و اقتصادهای پر شکوه معمول است در کشور ما رونقی نداشته و مغفول مانده است. قانون تجارت و قوانین مرتبط به آن نیز نسبت به امر تجزیه شرکت های تجاری ساکت بوده، از همین رو به نظر می رسد در نظام حقوقی کشور ما امکان تجزیه شرکت ها وجود ندارد. تدوین کنندگان لایحه جدید تجارت با الهام گرفتن از قوانین شرکت های کشورهای غربی در راستای رفع این نقص مواد قانونی حدودا مفصلی را به عملیات تجزیه شرکت های تجاری اختصاص داده اند. این پژوهش در پی آن است که با ارائه تعریفی از تجزیه و تعیین حدود و ثغور آن و بیان انگیزه های تجزیه شرکت های تجاری به بررسی و واکاوی شرایط، تشریفات و احکام تجزیه در لایحه جدید تجارت بپردازد.