1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر یک جلسه تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر فعالیت الکتریکی و قدرت عضلات چهارسر رانی حین حرکت باز کردن زانو در دختران سالم
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای، فعالیت الکتریکی عضلات، استقامت عضلانی، دختر سالم
سال 1402
پژوهشگران هما مجیدی دهکردی(دانشجو)، سمیه نامدار طجری(استاد مشاور)، سید اسماعیل حسینی نژاد(استاد مشاور)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر tDCS بر استقامت عضلانی و فعال سازی زانو بود. روش‌شناسی پژوهش: 11 زن جوان سالم به مدت 20 دقیقه تحت تحریک واقعی (2 میلی آمپر) و شم (0 میلی آمپر) روی قشر حرکتی اولیه (M1) قرار گرفتند. استقامت عضلانی و الکترومیوگرافی سطحی (sEMG) عضلات راست رانی (RF)، پهن جانبی و پهن خارجی بلافاصله پس از تحریک ثبت شد و بین 2 شرایط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد، تحریک واقعی به طور معناداری در مقایسه با تحریک ساختگی باعث RMS بیشتر عضلات RF (001/0P=)، VL (003/0P=) و VM (001/0P=)، طی MVIC بیشینه گردیده است. هم‌چنین تحریک واقعی به طور معناداری در مقایسه با تحریک ساختگی باعث MPF بیشتر عضلات عضلات RF (002/0P=)، VL (007/0P=) و VM (001/0P=) طی MVIC بیشینه گردیده است. هم‌چنین، تحریک واقعی در مقایسه با شم باعث افزایش معنی‌دار استقامت عضلانی شده است (001/0P=). نتیجه گیری: بطور کلی مطالعه حاضر نشان داد tDCS M1 می‌تواند به طور معنی‌داری استقامت عضلانی و فعالیت الکتریکی بازکننده‌های زانو را بهبود بخشد، که ممکن است ناشی از افزایش فراخوانی واحدهای حرکتی باشد.