1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت دانشگاه مازندران در رتبهبندیهای جهانی به همراه راهکارهای بهبود ارتقای جایگاه دانشگاه
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
دانشگاه مازندران، رتبه بندی
سال 1402
پژوهشگران سید اسماعیل حسینی نژاد

چکیده

بررسی وضعیت دانشگاه مازندران در رتبهبندیهای جهانی به همراه راهکارهای بهبود ارتقای جایگاه دانشگاه