1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
آشـنایی مقدماتی با پایگاه اطلاعاتی اسـکوپوس
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
اسـکوپوس
سال 1402
پژوهشگران سید اسماعیل حسینی نژاد

چکیده

آشـنایی مقدماتی با پایگاه اطلاعاتی اسـکوپوس