1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
انتخاب کفش ورزشی مناسب با استفاده از ویژگی های بیومکانیکی دویدن
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1401
پژوهشگران سید اسماعیل حسینی نژاد

چکیده

ارائه اطلاعات مناسب به جامعه ورزشی و دانشجویان در خصوص انتخاب کفش ورزشی با توجه به ویژگی های بیومکانیکی فرد و مکانیک دویدن، از اهداف این جلسه کارگاهی است. در این کارگاه اطلاعاتی در خصوص ویژگیهای بیومکانیکی دویدن، کفش ورزشی و مبانی علمی در زمینه انتخاب کفش مناسب برای هر فرد اراه شده است.