1403/03/04
یعقوب صرافی

یعقوب صرافی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9121978350

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و مقایسه ترکیبات اسانس دو گونه گلپر: Heracleum rawianum و Heracleum persicum
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
اسانس، گلپر، Heracleum persicum, Heracleum rawianum
سال 1394
پژوهشگران یعقوب صرافی ، حسین دهقان

چکیده

در پژوهش حاضر اسانس بذر دو گونه گلپر ایرانی (H. persicum) و گلپر سبلانی (H. rawianum) به وسیله روش تقطیر با آب بدست آمد. ترکیبات موجود در این دو اسانس توسط روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS) شناسایی شدند. در ادامه مقدار کمی این ترکیبات شناسایی شده توسط روش کروماتوگرافی گازی (GC) تعیین شد. ترکیبات اصلی اسانس این دو گونه شامل ethyl octanoate, octyl acetate, hexyl hexanoate, hexyl-2-methyl butanoate, octyl 2-methyl butanoate, hexyl isobutanoate,octyl butanoate, 2-methyl heptyl isobutanoate بودند. تمامی این ترکیبات از دسته استرهای آلیفاتیک می باشند. اکثر ترکیباتشناسایی شده در اسانس این دو گونه مشترک هستند و عمده ترکیبات موجود در آنها ترکیبات استری هستند. به ترتیب 78/8 و 80/7 درصد اسانس گلپر ایرانی (H. persicum) و گلپر سبلانی (H. rawianum) را ترکیبات استری (آلیفاتیک و آروماتیک) تشکیل داده اند که از این میان استرهای آلیفاتیک به ترتیب 78/5 و 80/3 درصد از اسانس را به خود اختصاص داده اند. نتایج این پژوهش در وهله اول می تواند به گیاه شناسان در تعیین میزان نزدیکی (قرابت) این دو گونه نسبت به هم و همچنین نسبت به دیگر گونه ها کمک کند. همچنین اطلاعات مربوط به ترکیبات موجود در اسانس این گونه ها می تواند برای متخصصین علوم تغذیه در رابطه با وجود یا عدم وجود ترکیبات مفید و یا سمی در گیاه قابل استفاده باشد. از طرفی با توجه به وجود میزان بالایی از ترکیبات استری در اسانس این دو گونه می توان کابردهای مختلفی از جمله در صنایع عطرسازی و داروسازی برای آنها متصور گشت.