1403/03/04
یعقوب صرافی

یعقوب صرافی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9121978350

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و کاربرد نانو کاتالیزگرهای قابل باریافت مغناطیسی عامل دار شده با گروه های آلی سنتز برخی ترکیبات آلی مانند آزول ها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تری آزول اَ ، نانو کامپوزیت مغیاطیسی، اکسیذ گرافن، پلی اکریلات
سال 1394
پژوهشگران احمد باقرنتاج(دانشجو)، یعقوب صرافی(استاد مشاور)، محمود تاجبخش(استاد راهنما)

چکیده

تری آزول ها بواسطه کاربرد های گسترده مورد توجه قرار گرفتند. واکنش حلقه زایی آزید- آلکین کاتالیز شده توسط مس (I) امکان تهیه عملی و کارآمد 1،2،3-تری آزول های 1،4-دو استخلافی را فرآهم می آورد که از طریق روش های گرمایی هویزگن متداول کاتالیز نشده (عدم حضور کاتالیست) قابل تهیه نمی باشد. به منظور قابلیت بازیافت مجدد.،گونه مس روی سطوح مختلف نظیر کربن فعال، سیلیکا تثبیت شده است. در این کار ، فلزات تثبیت شده تثبیت شده بر نانو ذرات گرافن مغناطیسی عامل دار شده با پلی اکریلات (mGO@PAM) (M:Cu(II),Cu(I),Ni(II),Co(II),Fe(II)) تهیه شده و به عنوان نانو کاتالیست برای تهیه مکان گزینی 1،2،3-تری آزول های 1،4-دو استخلافی در محیط آبی (شمای 1) مورد استفاده قرار گرفت . این پروتکل فرآیندی ایمن و پاک می باشد و می تواند جهت تهیه گستره متنوعی از محصولات با راندمان خوب تا عالی به کار رود علاوه بر این می توان با استفاده از مگنت ساده از محیط واکنش بازیابی وچندین بار بدون کاهش قابل توجه در فعالیت آن ، مورد استفاده مجدد قرار گیرد.