1403/02/31
یعقوب صرافی

یعقوب صرافی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9121978350

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه شناساگر شیمیایی بر پایه ی ترکیبات آلی نظیر فلورسین؛ و کاربرد آن در تشخیص یون های فلزی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شناساگرهای شیمیایی- جذب یون- ترکیبات فلورسانس- یون های فلزی
سال 1401
پژوهشگران سپیده پور روحانی(دانشجو)، محمود تاجبخش(استاد مشاور)، یعقوب صرافی(استاد راهنما)

چکیده

شناساگرشیمیایی یک مولکول شیمیایی است که شامل دو قسمت می باشد: یک قسمت مرکزی و یک قسمت برای اتصال به گونه ی مورد نظر است]1[. در میان روش های متنوعی که برای شناسایی وجود دارد، سنجش فلورسنت به علت ساده و سریع بودن فرایند شناسایی و پاسخ دهی، انتخاب پذیری بالا و حساسیت خوب به مولکول های مورد نظر از محبوبیت ویژه ای برخوردار است]2-5[. با توجه به اینکه شناسایی یون های فلزات سنگین در غلظت های پایین کار دشواری است، می توان با استفاده از شناساگرهای فلورسنت به راحتی این مشکل را رفع کرد]6[. این یون ها خطرات بسیار زیادی برای محیط زیست و سلامت انسان ها دارند به همین علت حوزه ی طراحی و سنتز شناساگرهای شیمیایی با انتخاب و حساسیت بالا برای یون های فلزات سنگین به شدت وسیع و مورد علاقه ی پژوهشگران می باشد]7-8[.