1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و رتبه بندی معیارهای پارادایم های چهارگانه لارج
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین، انتخاب تامین کنندگان، زنجیره تامین لارج، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی.
سال 1395
مجله مجله تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه محمدنژاد چاری ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی

چکیده

یکی از اصلی ترین عوامل پایداری و بقا درمحیط پررقابت امروزی، کاهش هزینه های تولید محصول می باشد . انتخاب تامین کنندگان مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ای هزینه های تولید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد؛ زیرا در بیش تر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد. در این مقاله به دنبال آن هستیم که موضوع شناسایی معیارهای موثر در انتخاب تامین کنندگان و تعیین درجه اهمیت آن ها رادر رویکرد ترکیبی زنجیره تامین لارج موردبررسی قرار دهیم. زنجیره تامین لارج تلاش دارد رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و سبز را در فضای مدیریت زنجیره تامین کنار هم بنشاند تا از مزایای تک تک آن ها بهرمند شده و همزمان کاستی های آن ها را بپوشاند. برای تعیین میزان اهمیت و رتبه بندی شاخص ها از فرایند تحلیل شبکه ای فازی استفاده شده است.این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی است.