1403/03/25
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین اهمیت ریسک های بازار در صنعت فتوولتائیک با استفاده از روش دیمتل
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ریسک های بازار، سیستم های فتوولتائیک، بازار فتوولتائیک، دیمتل
سال 1396
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، سحر ولی پور پرکوهی ، مهدیه حامدی

چکیده

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالش های متعدد مواجه ساخته است. برای مدیریت مؤثر این چالش ها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگی های خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم های فتوولتائیک (سلول ها و پنل های فتوولتائیک اجزای اصلی به شمار می روند) یکی از معمول ترین شیوه ها برای بهره مندی از انرژی خورشیدی محسوب می شود. ایران علی رغم بهره مندی از منابع فراوان طبیعی انرژی خورشیدی، امکانات و تجهیزات کافی ندارد. یکی از عوامل موثر بر گسترش تجهیزات فتوولتائیک، بازار مربوط به این صنعت است. به منظور بررسی این عامل کلیدی، 12 ریسک مربوط به بازار را جمع آوری کرده و با استفاده از تکنیک دیمتل به تعیین اهمیت این ریسک ها پرداختیم.