06 فروردین 1402

علیرضا صفایی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مم
تلفن: 9113120640
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!