1403/03/07
رضا آقاپور

رضا آقاپور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302608

مشخصات پژوهش

عنوان
ابطال سنت های غلط در باب خانواده در دین اسلام
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
(سنت‌های خانواده)، (تحکیم خانواده در اسلام)، (جاهلیت)، (خانواده در جاهلیت)، (ازدواج در اسلام)
سال 1402
پژوهشگران کوثر رضی نتاج(دانشجو)، رضا آقاپور(استاد مشاور)، حبیب اله حلیمی جلودار(استاد راهنما)

چکیده

خانواده اولین جایگاه اجتماعی بشریت و یکی از اصلی ترین بخش های مرتبط با اوست؛ که نابودی و تزلزل آن موجب آسیب جدی به جامعه ی انسانی می‌گردد. وجود سنت های غلط خانوادگی در هر زمان، عامل مهم انحطاط و فروپاشی نظام خانواده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی برمبنای کتابخانه‌ای با بررسی دقیق منابع تاریخی و تطبیق آن ها با قرآن و روایات، نگارنده به تحلیل سنت های غلط خانوادگی پیش از اسلام پرداخته، برخی دلایل ابطال آن از سوی اسلام را بیان کرده است و سنت جایگزین ارائه شده توسط دین اسلام را ذکر؛ در نهایت آن را برعصر حاضر تطبیق نموده است. با تقسیم سنت های ابطال شده‌ی خانوادگی توسط اسلام به سه بخش: 1-تشکیل خانواده 2-تحکیم و تداوم 3-تولد و تربیت؛ می‌توان دریافت اعراب جاهلی به انواع ارتباطات با جنس مخالف که در اسلام مصداق زنا محسوب می‌شوند از جمله نکاح مخادنه، ضیزن، شغار و...مبتلا بوده‌اند. بسیار نسبت به حقوق زنان در انتخاب همسر و پرداخت مهریه بی توجهی کرده همچنین حقوق یتیمان را در ازدواج رعایت نمی‌کردند. برخی سنت‌های مرسوم در میان آن ها تحکیم و تداوم نظام خانواده را به خطر می‌انداخت مانند انواع بی‌توجهی‌ها نسبت به زنان و شئ‌ انگاری آن ها، صحبت با صدای بلند، بدون اجازه وارد شدن به خانه، دزدی زن از شوهر، انواع طلاق های ظالمانه ایلاء، ظهار و... سنت‌های غلط در تولد وتربیت فرزند نیز نمود پیدا می‌کرد و سبب فرزندکشی، زنده به گور کردن دختران، فرق نهادن میان فرزندان و مشرک پروریدن آنها می‌شد. بسیاری از سنت‌های یاد شده به انحاء گوناگون در زمان معاصر نیز وجود دارد. دین اسلام به مبارزه با این روش‌های نادرست پرداخت و برای آن ها جایگزینی ارائه کرد که بنیان خانواده را مستحکم سازد و از فروپاشی این نهاد مقدس جلوگیری کند. با استفاده از مفاهیم جاودانه اسلام می توان با نجات خانواده بشریت را به سمت آرامش و آسایش واقعی که منشأ آن رضایت حق تعالی است سوق داد.