1403/03/05
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
روایی ها و ناروایی های نقل به معنا کاوشی در چند و چون نقل به معنا و نسبتش با تحریف و تغییر کلام
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نقل حدیث، نقل به معنا، آسیب شناسی حدیث، تصحیف حدیث، تحریف حدیث.
سال 1398
مجله علوم حديث
شناسه DOI
پژوهشگران طاهره کریمی محلی ، محمد شریفی ، سید علی اکبر ربیع نتاج

چکیده

متون گذشته و کهن، از جمله حدیث، از آنجایی که شفاهی بوده و به صورت مکتوب صادر نشده، و راویان، ای بسا از استعداد و حافظه یکسانی برخوردار نبوده اند، امکان نقل لفظی و کامل سخنان گویندگانشان، وجود نداشته و نقل به معنا صورت گرفته است. این اتفاق، هر چند بنا به دلایل عقلایی و مأذون بودن از سوی معصوم (ع)، پذیرفته است؛ اما آسیب هایی به همراه دارد. این نوشته، کوشیده است، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاه از منابع کتابخانه ای، گونه های نقل به معنا را با تأکید بر تحریف زایی و تصحیف سازی، شناسایی و معرفی و مواردی زا ارائه و نقد کند. دستاورد این پژوهش، با بررسی چند و چون و چگونگی تغییر نقل حدیث، و با نشان دادن مواردی کلیدی، نشان می دهد که در صورت دگرگونی بنیادین نقل به معنا، باید در پذیرش آن، جوانب احتیاط علمی را رعایت نمود.