1403/03/05
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
تعارض ترجمه عرفی واژه قرآنی «مَوْقُوتاً» با روایات معصومان (ع)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ترجمۀ قرآن، نقد ترجمه، واژگان قرآن، روایات معصومان، مَوْقُوتاً.
سال 1397
مجله كتاب قيم
شناسه DOI
پژوهشگران سید مهدی موسوی ، سید علی اکبر ربیع نتاج ، زینب السادات حسینی

چکیده

مترجمان معاصر، واژه «مَوْقُوتاً» در آیۀ 103 سورۀ نساء (... إِنَّ الصَّلاهَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنینَ کِتاباً مَوْقُوتاً) را به نحوی متفاوت از هم ترجمه کرده اند. این کلمه در برخی ترجمه ها به معنای «وقت های معین نماز» و در دیگر ترجمه ها به معنای «واجب یا لازم و ثابت بودن نماز» آمده است. برخی ترجمه ها، بر مبنای ظاهر الفاظ آیه و بدون توجه به قرائن دیگر مانند سیاق و روایات معتبر انجام گرفته و مراد اصلی خداوند به طور دقیق منتقل نشده است. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، میزان تطابق ترجمه های معاصر در ترجمه این واژه با بیان اهل بیت (ع)، یعنی آگاهان به مراد واقعی خداوند، ارزیابی شده و در نهایت، ترجمۀ دوم سازگارتر با روایات تشخیص داده می شود. در همین راستا، نقش کلام معصومان (ع) در تشیخص ترجمه صحیح قرآن مجید نمایان می گردد.