1403/03/05
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
راهکارهای رفع اندوه در آیات و روایات
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
معنویت، اسلام، عبادت، آیات، روایات، اندوه
سال 1395
پژوهشگران سید علی اکبر ربیع نتاج ، محمد شریفی ، مژگان حیدری

چکیده

وابستگی شدید انسان معاصر، به مادیات و نیازهای فیزیولوزیک او را متوجه بحرانی کرده که بحران معنویت و یا فقر معنوی نام گرفته و بی تردید مقدمات بسیاری از آسیب های روحی و روانی، استرس، افسردگی و... را فراهم آورده است. علیرغم دستاوردهای بزرگ امروز بشر، در سایه تلاش و عقل گراییش در سطوح دانش و فناوری، به دلیل برخورداری نامناسب از معنویت، انسانیت و هویت انسانی او در معرض خطر قرار گرفته و بعید نیست که نتیجه تلاش ها و یافته هایش بر ضد هویت انسانی اش به کار گرفته شود. نتایج نشان می دهد افراد دارای اندوه همیشه دچار ترس،اضطراب و ناپایداری عاطفی هستند. بنابراین داشتن زندگی هدفمند و استحکام اعتقادات مذهبی فرد می تواند نقش بسزایی در مقابله فرد با موقعیت های پراسترس زندگی و افزایش سطح روان افراد داشته باشد.همچنین ارائه راهکارهای مقابله با اندوه مانند: ایمان، هماهنگی با واقعیت های دنیا، حسن ظن، شکیبایی و ...در رسیدن افراد به آرامش حائز اهمیت می باشد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است