1403/03/05
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
علل و آثار ‌بی‌تفاوتی فردی و اجتماعی در قرآن و کلام معصومین(ع)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
قرآن، کلام معصومین، بی‌تفاوتی، مسئولیت‌ناپذیری، حدیث.
سال 1402
پژوهشگران فاطمه خانعلی(دانشجو)، حبیب اله حلیمی جلودار(استاد مشاور)، سید علی اکبر ربیع نتاج(استاد راهنما)

چکیده

مسئولیت‌پذیری از جمله ویژگی های اخلاقی است که در آموزه های دین مبین اسلام در زمره سجایای افراد با ‌ایمان قرار داشته و نقطه مقابل آن بی‌تفاتی و بی‌اعتنایی در ابعاد فردی و اجتماعی‌ مورد نقد و نکوهش در قرآن و کلام معصومین(ع) می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و آثار ‌بی‌تفاوتی فردی و اجتماعی در قرآن و کلام معصومین(ع) بود و این تحقیق با بهره‌مندی از آیات قرآن کریم و احادیث نورانی حضرات معصوم علیهم‌السلام به مطالعه زمینه‌ها و علل مسئولیت‌ناپذیری و آسیب‌های بی‌تفاوتی فردی و اجتماعی و نیز پیامدهای آن پرداخت. روش تحقیق رویکرد تحلیلی بود که داده های به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده و سپس مورد مقایسه و استنتاج قرار گرفتند. نتایج حاصل از یافته های پژوهش با استناد به آیات قرآن و کلام معصومین (ع) نشان داد بی‌تفاوتی فردی و اجتماعی شامل عوامل و زمینه های متعددی از قبیل سستی ایمان و باور دینی، ناآگاهی و عدم معرفت، اراده ناکافی، ترس و عدم شهامت، ناامیدی از نتیجه اثربخش، دوستی و شفقت افراطی، خجالت و کمرویی، طمع کاری، عدم شکیبایی، اقدامات دشمنان اسلام و فریب و وسوسه های شیطانی است می باشد. همچنین از منظر قرآن و کلام معصومین(ع)، معضل بی تفاوتی دارای پیامدها و عواقب فردی منفی و غیرقابل جبرانی در دنیا و آخرت بوده و آثار اجتماعی، معنوی و اقتصادی قابل توجهی دارد. جمله راهکارهایی که برای مقابله و غلبه بر بی تفاوتی و مبتنی بر کلام معصومین و قرآن می توان بیان کرد توجه به جایگاه، اهمیت، عظمت و فضیلت مسئولیت‌پذیری در آیات قرآن و احادیث حضرات معصوم علیهم‌السلام و همچنین تقویت روحیه ایمان و تقوا در فرد، اجرا و نظارت حکومت، مسئولان و علماء، نظارت عمومی و همگانی مردم بود.