1403/03/05
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو هیات تحریریه مجله قرآن و علوم بشری (Journal of Human Sciences of the Qur'an; ISSN 2322-4061)
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
قرآن و علوم تجربی؛ قرآن و علوم انسانی؛ قرآن و الهیات
سال 1391
پژوهشگران رمضان مهدوی آزادبنی ، سید علی اکبر ربیع نتاج ، اباصلت حسین زاده کلاگر

چکیده

پژوهشنامه قرآن و علوم بشری از اولین نشریاتی است که در نظر دارد تا ضمن پرداختن به معارف قرآن کریم به رابطه سایر علوم با قرآن نیز بپردازد. بر همین اساس ، مقالات با محورهای زیر توسط اعضای هیئت تحریریه قابل بررسی خواهد بود: قرآن و علوم تجربی(قرآن و مسائل زیست شناختی، کیهان شناختی و ....) قرآن و علوم انسانی(قرآن و مسائل تعلیم و تربیت، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و ....) قرآن و الهیات(قرآن و مسائل فقهی، فلسفی، علوم قرآنی و ....)