1403/03/05
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سندی و متنی نقش ایرانیان در زمینه سازی ظهور
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ایرانیان، زمینه سازان ظهور، بررسی سندی.
سال 1402
پژوهشگران عباس جاودانی عادل فخار(دانشجو)، حبیب اله حلیمی جلودار(استاد مشاور)، سید علی اکبر ربیع نتاج(استاد راهنما)

چکیده

قیام جهانی حضرت مهدی(عج)، برای برپایی حکومت شایستگان بر پایه عدل و قسط است و آماده بودن برای یاری‌کردن آن امام بزرگوار، کاری بایسته و ضروری می‌نماید و این یاری‌کردن، نیازمند بسترها و زمینه‌هایی است؛ اگرچه در اندازه فراهم‌کردن تیر برای مقابله با دشمنان باشد؛ البته مقصود فقط آماده‌کردن جنگ‌افزار و مانند آن نیست، بلکه به دست‌آوردن بالاترین آمادگی برای آن قیام بزرگ دارای اهمیّت است که فراهم‌کردن ابزار جنگی، از جمله تیر و کمان، حداقل آمادگی است عقل، افزون بر نقل، بر این نکته تأکید دارد که بایسته‌ترین کار، پیش از سامان‌یافتن هر گونه حکومتی در جامعه، فراهم‌کردن زمینه ها و بسترهای هماهنگ با آن حکومت است؛ چرا که ساختار حکومت مطلوب مردم، در جامعه به گونه‌ای شکل می گیرد که خرد گروهیِ اجتماع، تحمل پذیرش آن را داشته باشد.هدف از مقاله حاضر بررسی سندی و متنی ویزگی زمینه سازان ظهور در روایات با تاکید بر ایرانیان می باشد.