1403/02/29
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
چگونگی تحقق عدالت اقتصادی و امنیت در عصر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه )بر اساس آیات و روایات
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اقتصاد – امام زمان – عدالت – امنیت
سال 1401
پژوهشگران مریم ملکی(دانشجو)، حبیب اله حلیمی جلودار(استاد مشاور)، سید علی اکبر ربیع نتاج(استاد راهنما)

چکیده

یکی از اساسی ترین زمینه های تربیتی انسان ، اوضاع اقتصادی و معیشتی است . نوع زندگی و شیوه برخورداری از امکانات آن و میزان ثروت و تلقی از آن در شکل گیری تربیت انسان نقش عمده دارد . طبق متون دینی مسلمانان ، مال و ثروت مایه ی قوام و استواری جامعه است . با این حال فقدان آن (فقر) و زیاده خواهی آن (تکاثر) و هدف قرار دادن آن و استفاده ناصحیح آن غالباً زمینه ساز گناهان ، فسادها و خسارت های بزرگ در حیات مادی و معنوی جوامع گردیده است . از نظر کارشناسان اسلامی نظام اقتصادی مطلوب ، نظامی است که از یک سو برآورنده ی نیازها و تأمین کننده رفاه مادی انسان باشد و از سوی دیگر زمینه ساز رشد ارزش های الهی و معنوی انسان گردد . امری که نظام بشری از ابتدای خلقت تا به امروز موفق به تحصیل آن نشده است . منابع طبیعی بیانگر توسعه اقتصادی در زمینه های عمران و آباد کردن زمین و بهره برداری از منابع زیرزمینی و سامان دهی و اخذ مالیات می باشد رفاه اقتصادی ،عدالت اقتصادی ، امنیت اقتصادی ، مساوات و برابری از خصوصیات اصلی حکومت مهدوی به شمار می روند . به طور کلی انسان نیازمند امنیت و آرامش می باشد ، سکینه و آرامشی که به تعبیر قرآن بر دل های مؤمنان سایه افکنده و خوف را از حریم آن ها بیرون کرده است . اگر چنین امنیتی بر دل ها حاکم شد ، دیگر جایی برای افسردگی و بیماری های اعصاب و روان باقی نمی ماند . اسلام می خواهد مسلمانان به چنین امنیتی برسند ؛ و این امنیت زمانی حاکم می شود که عوامل آن تحقق پیدا کند. بنابراین در حکومت مهدوی ، امنیت کامل اقتصادی در همه ابعاد تبلور می یابد . طبق آیات و روایات فراوان در جامعه مهدوی ، امنیت با حاکمیت عادلانه آن حضرت ، محقق می گردد و بشریت با کمال آزادی و رفاه حقیقی مسیر رشد و کمال و عبودیت را با آرامش خاطر طی می نماید . روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای است. در این تحقیق به روش کتابخانه ای ، ابتدا منابع مرتبط با موضوع بررسی گردیده و پس از آن با دیدی عمیق مطالب به دست آمده ، بررسی خواهند شد ؛ تا به این سوال پاسخ داده شود که وضعیت اقتصادی بشر و امنیت همه جانبه چگونه در عصر مهدوی به کمال خواهد رسید؟