1403/02/29
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه الگوی مناسب برای انس با قرآن از طریق حفظ
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حفظ قرآن، الگوی حفظ، انس با قرآن، روش خفظ قرآن، حفظ آسان.
سال 1400
پژوهشگران محسن داییی زاده(دانشجو)، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی(استاد مشاور)، سید علی اکبر ربیع نتاج(استاد راهنما)، محمد شریفی(استاد راهنما)

چکیده

قرآن کریم مهم ترین منبع و ماخذ معارف الهی در دین اسلام معرفی شده است. در منابع معتبر اسلامی حفظ قرآن به عنوان یک راه مطلوب و ستودنی برای انس با آن، مورد سفارش و تاکید است. انس با قرآن از طریق حفظ با توجه به امتیازات خاص آن نسبت به دیگر روش های انس با قرآن کریم در کتب روایی فریقین و نیز آیات قرآن قابل توجه و تامل میباشد. و بخصوص اینکه پرداختن به این مقوله و تعمق در آن میتواند در راه تعالی اخلاقی فرد و جامعه اسلامی نقشی اساسی داشته باشد. بنابراین ارائه الگوی عمومی در این مسیر، تسهیل کننده و یاری گر امر انس با قرآن از این طریق برای افراد علاقه مند خواهد بود و همچنین زمینه رشد فرهنگ قرآنی را فراهم میسازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای و نیز تجربیات نگارنده در حفظ و تحفیظ قرآن کریم صورت پذیرفته است. یافته ها ی پژوهش نشانگر آن هستند که ارائه الگوی ساده برای حفظ قرآن توسط عموم علاقه مندان، شامل ساده سازی روش های مرسوم و همچنین الهام از آیات و روایات مرتبط با حفظ قرآن و تجربیات موفق در این زمینه و نیز، نظاره به شخصیت های برجسته فرهنگی که تاثیر پذیرفته از انس با قران از طریق حفظ بوده اند، میباشد. الگوی مذکور میتواند در راه ترویج فرهنگ انس با قرآن از طریق حفظ، کمک کننده برای عموم افراد علاقه مند، با سطح استعداد و حتی تحصیلات متفاوت باشد.