1402/12/06
امید جزایری

امید جزایری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35302450

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی حضور ژن bcsp کد کننده پروتئین غشایی بروسلا در نمونه های سرم بیماران مبتلا به تب مالت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بروسلوز، پروتئین غشایی بروسلا، تب مالت
سال 1396
پژوهشگران امید جزایری ، فرزاد دیوسالار ، مجتبی محسنی

چکیده

بروسلا باکتری گرم منفی و غیر متحرک است که به صورت انگل اختیاری داخل سلولی زندگی می کند. گونه های بروسلا عامل ایجاد بروسلوز هستند که یکی از پنج بیماری مشترک بین انسان و دام است. در اغلب موارد تشخیص بروسلوز دشوار است. دلیل این دشواری نه فقط به خاطر شباهت علایم بالینی این بیماری با بسیاری از بیماری های عفونی و غیر عفونی می-باشد بلکه روش های تشخیصی در اغلب موارد موفق به جداسازی ارگانیسم نمی گردد. اهمیت بهداشتی و اقتصادی بیماری بروسلوز، روش های تشخیص سریع را می طلبد. تشخیص بروسلوز عمدتا مبتنی بر روش های میکروبیولوژیک و سرولوژیک است. از آنجایی که استفاده از روش های میکروبیولوژیک و سرولوژیک هم حساسیت پایینی دارند و هم وقت گیر هستند لذا نیازمند به استفاده از روش های تشخیصی دقیق تری هستیم که این مشکلات را برطرف سازد. نتایج بدست آمده از مطالعات مختلف نشان می دهد که روش مولکولی PCR بسیار حساس تر از کشت خون و نیز بسیار احتصاصی تر از آزمون های سرولوژیک در تشخیص بروسلوز می باشد. ژن bcsp مسئول سنتز پروتئین ایمونولوژیک غشایی به وزن مولکولی 21 کیلو دالتون می باشد این ژن، ویژه جنس بروسلا است و در تمام سویه های آن موجود است. لذا می توانیم از این ژن به عنوان مارکر تشخیص سریع بیماری تب مالت استفاده کنیم.