1403/05/04
ام البنین عطایی

ام البنین عطایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 011-35302601

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه خوارزمی ، ایران (1378 - 1382)
    عنوان رساله: مدیریت مهندسی مناطق لغزشی استراتژیک با استفاده از سیستم DSS
  • دکترای تخصصی زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1388 - 1396)
    عنوان رساله: بررسی رابطه بین خواص استاتیکی و دینامیکی خاک با استفاده از نتایج آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی در شهر مشهد
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Investigation of High Plasticity Clay Stabilized with Cement and Zeolite Using Time-Dependent Pressure Wave Velocity Hossein Molaabasi, Omolbanin Ataee, Majid Naghdipour Mirsadeghi, Farimah Fattahi Masrour, Afshin Marani, Moncef L. Nehdi (2024)
Multi-objective optimization of sustainable cement-zeolite improved sand based on life cycle assessment and artificial intelligence Sepideh Nasrollahpour, Amin Tanhadoust, Satinder K. Brar, Hossein Molaabasi, Moncef L. Nehdi, Omolbanin Ataee (2024)
Estimating shear wave velocity of soil using standard penetration test (SPT) blow counts in Mashhad city Omolbanin Ataee, Naser Hafezi Moghaddas, Gholam Reza Lashkaripour (2019)
Predicting shear wave velocity of soil using multiple linear regression analysis and artificial neural networks Omolbanin Ataee, Naser Hafezi Moghaddas, Gholam Reza Lashkaripour, mehdi Jabbari Nooghabib (2018)
کتاب
English for Students of Geology: A Strategy-based Approach Omolbanin Ataee, Seyed Hassan Talebi (2021)