09 فروردین 1402
ام البنين عطايي

ام البنین عطایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / زمین شناسی مهندسی
تلفن: 011-35302601
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1388 - 1396)
    عنوان رساله: بررسی رابطه بین خواص استاتیکی و دینامیکی خاک با استفاده از نتایج آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی در شهر مشهد
  • فوق لیسانس زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه خوارزمی ، ایران (1378 - 1382)
    عنوان پایان‌نامه: مدیریت مهندسی مناطق لغزشی استراتژیک با استفاده از سیستم DSS
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Omolbanin Ataee, Naser Hafezi Moghaddas, Gholam Reza Lashkaripour (2019) Estimating shear wave velocity of soil using standard penetration test (SPT) blow counts in Mashhad city Journal of Earth System Science: 128; 25
2
Omolbanin Ataee, Naser Hafezi Moghaddas, Gholam Reza Lashkaripour, mehdi Jabbari Nooghabib (2018) Predicting shear wave velocity of soil using multiple linear regression analysis and artificial neural networks Scientia Iranica: 25; 13
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
Omolbanin Ataee, Seyed Hassan Talebi (2021) English for Students of Geology: A Strategy-based Approach ISBN: 978-622-5702-28-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!