1403/03/02
نعیمه کریملو

نعیمه کریملو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 8273-8966-0004-0009
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی: umz
تلفن: 01135303000

تحصیلات

 • دکترای تخصصی ادبیات فرانسه ، دانشگاه تبریز ، ایران (1393 - 1399)
  عنوان رساله: بررسی ارتباط زبانی در آثار نمایشی ناتالی ساروت و ساموئل بکت
 • کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه ، دانشگاه تبریز ، ایران (1391 - 1393)
  عنوان رساله: بررسی مکانیسم‌های زبانی در«ازدواج فیگارو» از پیر بومارشه و «آخر بازی» از ساموئل بکت
 • کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه ، دانشگاه تبریز ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

علایق پژوهشی

 • تئاتر
 • رمان نو
 • علوم زبانی
 • مطالعات بین رشته‌ای
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر داخلی-اجرایی نشریۀ پژوهش زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز (1399 - 1401)
بیشتر