1403/05/04
محسن نژاد اصغر

محسن نژاد اصغر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 09355892196

تحصیلات

 • دکترای تخصصی نجوم و اخترفیزیک ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1381 - 1383)
  عنوان رساله: ناپایداری حرارتی
 • کارشناسی ارشد نجوم و اخترفیزیک ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1373 - 1376)
  عنوان رساله: ناپایداری حرارتی
 • کارشناسی فیزیک اتمی و مولکولی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1369 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه: ندارد
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
The stability of non-uniform self gravitating systemin the presence of non-uniform CRs pressure Kazem Mehdinezhad, Azar Khosravi salahedinkola, Mohsen Nejad-Asghar (2023)
The Kelvin-Helmholtz instability in the Orion nebula: the effect of radiation pressure S. Akram Yaghouti, Mohsen Nejad-Asghar, Shahram Abbassi (2017)
The role of toroidal magnetic field on the Rossby wave instability Mahmoud Gholipour, Mohsen Nejad-Asghar (2015)
مقاله ارائه شده
ساختار کپه متعادل در ابرهای تاریک فروسرخ عبدالرضا شریفی، محسن نژاد اصغر (1401)
ترمز مغناطیسی در یک هسته ابر مولکولی دوار عباس ابراهیمی، محسن نژاد اصغر (1401)
برگزاری همایش
پایان نامه
ریخت شناسی میدان مغناطیسی در کپه های ابرهای تاریک فروسرخ عبدالرضا شریفی، آذر خسروی، محسن نژاد اصغر (1402)
بررسی پایداری یک قرص گازی در حضور خود گرانشی و اثرات تابش کیهانی کاظم مهدی نزاد، محسن نژاد اصغر، آذر خسروی (1402)
بررسی میدان مغناطیسی، تلاطم و گرانش در ابرهای تاریک فروسرخ حامد وحدانیان، آذر خسروی، محسن نژاد اصغر (1402)
تکه تکه شدن قرص های برافزایشی زینب ندیمی، محسن نژاد اصغر، آذر خسروی (1400)
بررسی ناپایداری موضعی مغناطیسی در یک قرص برافزایشی با پلاسمای غیرخنثی عادله حاجی اقا زاده، محسن نژاد اصغر، آذر خسروی (1398)

علایق پژوهشی

 • شکل گیری ستارگان و سیارات از ابرهای مولکولی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشکده (1395 - 1398)
 • مدیر گروه (1390 - 1393)
بیشتر