1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه اموزشی رواندرمانی پویشی کوتاه - زمان فشرده
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
کارگاه اموزشی - رواندرمانی پویشی کوتاه - زمان فشرده
سال 1395
پژوهشگران حبیب اله نادری

چکیده

رواندرمانی پویشی کوتاه - زمان فشرده یک نوع روانکاوی تجدید نظر شده است