1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو انجمن روانشناسی ایران سال 96
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
عضویت - انجمن روانشناسی ایران
سال 1396
پژوهشگران حبیب اله نادری

چکیده

عضو انجمن روانشناسی ایران بوده و با ان همکاری دارم