1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
سازمان نظام روانشناسی
سال 1383
پژوهشگران حبیب اله نادری

چکیده

از سال 1382 تا کنون عضو سازمان نظام روانشناسی ایران بوده ام این سازمان فعلیت علمی و حرفه ای و همچنین در برگزاری کار گاههای علمی و برگزاری همایش ها فعال است