1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو انجمن روانشناسی ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
انجمن روانشناسی
سال 1396
پژوهشگران حبیب اله نادری

چکیده

عضو انجمن روانشناسی ایران هستیم که در زمینه کارگاه های علمی و همایش ها همکاری داریم. از سال 86 که عضویت ان ادامه دارد