1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
راه اندازی ازمایشگاه روانشناسی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
ازمایشگاه - روانشناسی - روانشناسی تجربی
سال 1397
پژوهشگران حبیب اله نادری

چکیده

ازمایشگاه روانشناسی برای تست روانشناختی فعالیت های تجربی روانشناختی و همچنین برای دروس ازمونهای روانشناختی و فرافکن و روانشناسی تجربی و روانسجی و .... میباشد.