1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
درهای اسمان
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
روانشناسی دین - روزه - تربیت
سال 1396
پژوهشگران حبیب اله نادری

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روزه داری بر وضعیت سلامت روان از منظر روانشناسی دین بوده است نتایج این مطالعه علمی مروری با عنایت به یافته های پژوهشگران نشان میدهد که روزه داری که یکی از اعمال مذهبی مهم مسلمان و از فروع دین است در ارتقا سلامت روان انسان موثر بوده است و میتواند در کاهش میزان بیماری های روانی و افزایش سلامت روانی موثر باشد به شرطی که در شناخت انسان تغییر ایجاد کند و......