1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
سیستم نمره دهی سنجش کلاس
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
سیستم نمره دهی - سنجش جو کلاس- یادگیری اجتماعی - هیجانی -
سال 1396
پژوهشگران سارا ابراهیمی ، شهریار حسین پور ، حبیب اله نادری

چکیده

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش ها نشان میدهد که از یک سو با وجود اهمیت جو حمایتی اجتماعی هیجانی کلاس در عملکرد تحصیلی و کاهش مشکلات رفتاری هنوز خلا های فراوانی در این زمینه وجود دارد و از سوی دیگری پژوهش های انجام شده در مورد متغیر های جو کلاس و برنامه های مداخله ای کمتر به بررسی متغیر های اجتماعی هیجانی و برنامه های مداخله ای کلاس محور و رابطه بین این دو به صورت یک مجومو عه درهم تنیده پرداختند و نیز طی جستجوهایی که انجام گرفت خلائ ابزارهای پژوهشی جامعی که ابعاد گسترده جو کلاس را با هم درنظر بگیرند بعنوان چالش بزرگی پیش روی پژوهشگران قرار دارد از این روی نوشتاری پیش روقصد دارد به منظور پشتیبانی از پژوهش هایی که به بررسی تاثیر جنبه های غیر اموزشی کلاس بر پیامد های سطح دانش اموز - معلم میپردازد ابزار سیستم نمره دهی سنجش کلاس را بعنوان ابزاری نو و جامع در پژوهش های این حوزه معرفی نماید